Statika svahů 2017-10-24T14:20:18+00:00

STATICKÁ ZAJIŠTĚNÍ SVAHŮ

Provádíme statické zajištění svahů a skalních masivů pomocí tyčových kotev a stříkaného betonu se sítí, opěrných betonových a kamenných zdí, pletiva s kotvami apod.

Práce se většinou provádí ve špatně přístupném terénu, kde nelze použít klasické vrtací vozy či plošiny. Protože se firma specializuje na toto odvětví, vlastní variabilní vrtací zařízení, které se kotví přímo na svah nebo na předem připravené lešení, ale zároveň jej lze použít s vrtacím vozem. Vrty provádíme maloprůměrové, a to klasickými příklepovými kladivy o průměru 32 až 55mm a hloubce 6 až 12m (i více), s výplachem nebo bez, dle požadavků.

Jádrové vrty průměru 60 až 120mm a délek do 15m provádíme jak v rostlé hornině, tak v betonu, zdivu, či jejich kombinací.

Do vyvrtaných otvorů se zasunou ocelové tyče, které se pomocí injektážního čerpadla zakotví v pevném podloží. Přes kotevní desky se pomocí matic přikotví jednotlivé části svahu ke skalnímu podloží. Proti opadávání úlomků kamenů se používá pletivo, které se vkládá pod kotevní desky. Pro tyto práce vlastníme zkušené pracovníky s horolezeckou výstrojí.

Dále provádíme zajištění stavebních jam, většinou na předvrtané pažící piloty, kotvením a nástřikem betonu. Je-li požadavek na estetický vzhled povrchu stěny (bude-li součásti konstrukce), provádíme vrstvu stříkaného betonu s hlazeným povrchem (vzhled štukové omítky). Provádí-li se zajištění pomocí torkretu, provede se přikotvení výztuže (pletiva), první nástřik betonu a pak se dokončí vrstva stříkaného betonu na požadovanou tloušťku.

Je-li požadavek na dočasnou stavební jámu z ocelových plechů, provádí naše firma zajištění svahů jámy pomocí ocelových plechů (UNION). Pro menší stavební jámy jsme schopni provádět též pažení dřevěné, rozpírané, hnané a to i atypických rozměrů. Pro tyto práce vlastníme zařízení, které obsluhují zkušení pracovníci s hornickou kvalifikací.

Politika kvality

Na všechny práce poskytujeme záruku v délce trvání 60 měsíců od předání zakázky bez vad a nedodělků investorovi.