Statika objektů 2017-10-24T14:21:07+00:00

STATICKÁ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTŮ

Naše firma provádí Statické zajištění objektů v širokém spektru tohoto pojmu, od sanace betonových a železobetono-vých konstrukcí, přes injektáže, zesilování konstrukčních prvků, hloubkové spárování zdiva, mikropiloty, spínání objektů, hřebíkování zemin, sanace trhlin až po stříkané betony a torkrety. Vyztužování konstrukcí se provádí při projevu statických poruch v konstrukci (dodatečně) nebo preventivně (dopředu), při předpokládaném přetížení nosné konstrukce (zvýšené poklesy), takže vyztužení může být buď dočasné nebo trvalé. Při obou variantách se ve spolupráci se statikem používají vyztužovací prvky jako jsou ocelová táhla, ocelové rámy do otvorů, spínání sloupů a průvlaků, zpevňující injektáž apod. Firma provádí kompletní servis statického zajištění, který spočívá v montáži ztužujících prvků, zednickém zapravení, v malířských a natěračských pracích dotčených prostor, včetně jejich úklidů. Naše firma vlastní stroje a zařízení pro výrobu a osazování ocelových táhel a rámů do konstrukcí, provádí zpevňující injektáže a další práce potřebné ke statickému zajištění objektů. Nedílnou součástí těchto prací jsou vyučení a zaškolení pracovníci potřebných profesí.

Dále firma vlastní oprávnění na provádění statického zajištění dodatečnou výztuží od společnosti HELIFIX. Jedná se o bezzátěžové nerezové kleštiny, kotvy a jiné výrobky pro opravy cihelného a betonového zdiva včetně panelů. Tento typ statického zajištění je rychlý a snadný na instalaci a je účinný proti trhlinám na budovách a mostech.

Tato citlivá a nerušící forma opravy, která není po zabudování na objektech patrná, je velmi vhodná pro památkově chráněné stavby. Firma má potřebné technické zařízení a vyškolené pracovníky přímo u výrobce.

Politika kvality

Na všechny práce poskytujeme záruku v délce trvání 60 měsíců od předání zakázky bez vad a nedodělků investorovi.