Šachty 2017-10-24T14:25:09+00:00

RAŽBA ŠACHET, ŠTOL A PODZEMNÍCH PROSTOR

Od roku 1993 vlastníme oprávnění Obvodního báňského úřadu k činnostem prováděným hornickým způsobem. Jedná se o práce:

  • zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce)

  • práce na zpřístupňování jeskyní a udržování je v bezpečném stavu

  • především podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300m3 horniny. Jedná se o ražbu svislých a úklonných šachet, stavebních jam, vodorovných štol a podzemních prostor ražených klasicky, tzn. hornickými metodami.

Svislé a úklonné šachty provádíme o průřezové ploše 3m2 a 4m2 i větší, do dřeva, ocelových plechů nebo stříkaného betonu.

Vodorovné štoly a podzemní prostory libovolné velikostia tvaru provádíme do ocelové TH výztuže a stříkaného betonu, nebo jen SB doplněného svorníkovou výztuží. U provizorních štol, které se budou následně likvidovat, provádíme pažení do dřeva nebo ocelovou ohýbanou výztuží.

U velkoobjemových podzemních prostor nad 300m3 provádíme vyztužování jen SB a svorníky.

Při ražení šachet, štol a podzemních prostor používáme také ostatní metody podzemního stavitelství, jako mikropilotový deštník, hnané pažení, jehlování čelby, svorníkování či zpevňování pomocí chemické injektáže.

Pro provádění těchto prací vlastníme zařízení pro ruční rozpojování hornin, ruční vrtání, zajištění provizorního dřevěného pažení nebo zajištění výrubu stříkaným betonem (vzhledem k velikosti firmy nevlastníme zařízení pro ražby velkých silničních a železničních tunelů). Pro provádění těchto prací máme zkušené pracovníky.

Profesionalita těchto lidí je pravidelně ověřována školeními, přezkoušením a pravidelnými kontrolami Obvodního báňského úřadu.

Politika kvality

Na všechny práce poskytujeme záruku v délce trvání 60 měsíců od předání zakázky bez vad a nedodělků investorovi.