Ostatní 2017-10-31T12:11:27+00:00

OSTATNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

Nemalou součástí stavební činnosti firmy zastupuje běžná pozemní výroba. Jedná se o výstavbu nových objektů, rekonstrukce starých objektů, sanace betonových konstrukcí, různé opravy a další specifické práce dle požadavků investora. Stavební práce provádíme jak na státních zakázkách tak pro soukromý sektor. Cílem firmy je dodávka stavební činnosti jako kompletu, tj. od základu po střechu, proto zaměstnáváme zkušené a proškolené pracovníky v mnoha profesích jako je zedník, zámečník, svářeč, tesař apod., kteří se průběžně odborně zdokonalují. Stavební činnosti, které jsou specifické a rozsáhlé, nebo na které firma nemá u svých pracovníků potřebnou kvalifikaci, řeší formou subdodávky. Dlouhodobě spolupracuje s menšími firmami vyznávajícími stejnou politiku kvality, a to na činnostech stavební výroby jako je elektřina, plyn, voda, sádrokarton apod.

Dále se firma specializuje na používání nejmodernějších a nejlepších materiálů a technologií ve stavebnictví a na ně si nechává školit vlastní pracovníky. Jedná se především o nové technologie vyztužování při opravách (systém HELIFIX), systém kotvení (FISCHER, BERNER) apod.Ovšem zvládáme i starší a zapomenuté stavební technologie, jako různé druhy omítek, vazby cihelného pohledového zdiva, drobnou zámečnickou výrobu apod., a na přání zákazníka je provádíme. Součástí předání stavby jsou všechny potřebné certifikáty a prohlášení od zabudovaných materiálů.

Politika kvality

Na všechny práce poskytujeme záruku v délce trvání 60 měsíců od předání zakázky bez vad a nedodělků investorovi.