O společnosti 2017-12-05T00:11:14+00:00

O SPOLEČNOSTI

HISTORIE

Název společnosti INTERRA vychází z latinského “in” a “terra”, což v českém překladu znamená “v zemi”; a plně vystihuje převážnou náplň stavební výroby společnosti a tou jsou podzemní stavby a rekonstrukce.

Stavební společnost INTERRA BRNO, společnost s ručením omezeným, byla založena v roce 2014, ale navazuje na více než dvacetiletou tradici a zkušenosti v oblasti výstavby a rekonstrukcí v podzemí. Jedná se převážně o hloubení šachet, ražbu štol a podzemních prostor, podzemní sanační práce, výstavbu a rekonstrukce vinných a historických sklepů. Provádíme sanaci objektů proti vlhkosti, statické zajištění svahů a objektů a různé speciální práce. V posledních letech společnost v důsledku růstu a poptávky zareagovala a zaměřuje se i na pozemní stavitelství – bytové a rodinné domy, komunikace atd.

Vlastníme oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem, atesty a technologie na chemické injektáže proti vodě a vlhkosti, sanace trhlin staveb, řezání a jádrové vrtání do betonu a podobně.

FILOZOFIE

Filozofie firmy je založena především na profesionálním zvládání stavební výroby, maximálním uspokojení přání náročných zákazníků a úplném a bezchybném dokončování zakázek v dohodnutém termínu. Aby toho bylo možno dosáhnout, zaměstnáváme zkušené techniky a dělníky, kteří jsou v příslušném oboru vyučeni nebo proškoleni a přezkoušeni. Vzhledem k náročnosti prováděných prací využíváme výhradně svoje zaměstnance. Snahou vedení firmy je udržovat vysokou profesionalitu vlastních zaměstnanců, využívat spolupráce ověřených subdodavatelů a specialistů z oboru a zavádět nové technologie, které vedou ke zvýšení kvality práce, snížení pracnosti, zvýšení bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Ke zvládnutí a trvalému udržení těchto náročných podmínek využíváme integrovaný systém řízení.

VIZE

Chceme vybudovat silnou konkurenceschopnou firmu s ambicí dále expandovat na evropské trhy v oboru podzemních staveb. K tomu budeme nadále důsledně využívat své dlouholeté technologické zkušenosti, vyhledávat, analyzovat a následně investovat do nových technologií.