Kanalizace 2017-10-24T14:23:52+00:00

KANALIZAČNÍ STOKY A PŘÍPOJKY

Naše firma provádí rekonstrukce starých a výstavbu nových kanalizačních stok a přípojek, převážně bezvýkopovou technologií (bez rozkopání povrchu) hornickými metodami. Tato technologie se používá ve větších hloubkách 4m a více, nebo tam, kde nelze z nějakých důvodů provádět práce z povrchu, např. centra měst, důležité komunikace apod. . Jedná se o pozemní díla určená k odvádění splaškových a dešťových vod.

Výstavbu nových kanalizačních stok provádíme podle požadavků různého průřezového profilu a velikosti.

V soudržných a pevných horninách provádíme vyztužování stříkaným betonem se sítí, případně doplněné svorníky. U méně pevných a méně soudružných zemin výstavbu stok a přípojek provádíme za pomoci TH výztuže a následné betonáže či vyzdívání profilů. Při velmi špatných základových vlastnostech jsme schopni podmínky půdy zlepšovat či upravovat, a to pomocí jehlování čelby, různých typů pažení či injektování zemin apod. Vnitřní prostor (definitivní obezdívka) je částečně nebo plně obezděn kameninovými tvarovkami, nebo z litého či stříkaného betonu, případně ze sklolaminátových trub.

Rekonstrukce starých stok a přípojek se provádí buď kompletně, tj. vybouráním staré části a výstavbou nové stoky nebo do větší starší stoky se vystaví nová. Použitá technologie a materiály se řídí podle přání zákazníka, místními podmínkami a projektem.

Dále naše firma vlastní zařízení na ražbu a výstavbu sekundárního kolektoru či jeho částí. Vzhledem k tomu, že se jedná o stejné technologie jako při ražbě štol a šachet, vlastníme potřebná zařízení a pracovníky pro provádění těchto prací.

Politika kvality

Na všechny práce poskytujeme záruku v délce trvání 60 měsíců od předání zakázky bez vad a nedodělků investorovi.