Injektáže 2017-10-24T14:22:26+00:00

CHEMICKÉ INJEKTÁŽE

Vzhledem k rozmachu tohoto odvětví v současném stavebnictví, se vyvinula v naší firmě samostatná sekce specializovaná právě na tuto problematiku. Provádíme chemické injektáže za účelem:

 • zamezení průsaku vody, chemikálií a jiných látek

 • vyplnění dutin jak v betonu, v zemině nebo v jiných materiálech

 • zpevňování starých narušených betonových konstrukcí

 • vyplňování smršťovacích trhlin u nově provedených betonových konstrukcí

 • odstraňování vlhkosti cihelného zdiva

 • kotvení svahu (zakotvení svorníku ve vývrtu)

 • zlepšení určitých vlastností zemin, nebo jejich zpevnění (například písky, štěrky) atp.

Používáme různé druhy materiálů, většinou se jedná o dvousložkové hmoty, které smísením v určitém poměru vytvrdnou. Nejčastěji se jedná o polyuretanové pryskyřice. Tyto hmoty mají při výrobě různé, přesně stanovené vlastnosti, kterých se využívá při jejich aplikacích:

 • rychlost tuhnutí

 • zvětšování objemu při styku s vodou

 • pevnost v tahu a tlaku, která může být vyšší než u běžných betonových směsí

 • uzavřené póry pro zamezení průsaku vody

Při aplikaci se používají vysokotlaká čerpadla – 250barů. Pomocí vrtů o průměru 14 mm, vyvrtaných do konstrukce, se přes pakr natlačí polyuretanová hmota do konstrukce, kde vyplní duté prostory a vytvrdne. Po vytvrdnutí směsi se pakry a zbytky vyteklé směsi odstraní a otvory se zednicky zapraví. Naše firma vlastní zařízení pro aplikaci těchto hmot a tato zařízení jsou obsluhována zkušenými a proškolenými pracovníky. Spolupracujeme s firmou dodávající injektážní hmoty, která patří v Evropě k nejlepším v oboru. Vlastníme od ní oprávnění k provádění těchto prací, veškeré atesty a zkoušky na dodávané hmoty.

Politika kvality

Na všechny práce poskytujeme záruku v délce trvání 60 měsíců od předání zakázky bez vad a nedodělků investorovi.