Betony 2017-12-12T00:07:11+00:00

STŘÍKANÉ BETONY

Technologie stříkaných betonů je založena na pneumatické dopravě suché betonové směsi na místo určení. Betonová směs je dopravována tlakovými hadicemi, které jsou zakončeny stříkací tryskou, do níž je přivedena tlaková záměsová voda s urychlovačem tuhnutí.

Při průchodu suché betonové směsi tryskou dochází k promísení suché betonové směsi s vodou a z trysky vychází konzistentní mokrá betonová směs. Tímto způsobem lze nanášet betonovou směs jak na svislé plochy, tak i na podhledy stropů, líce i ruby kleneb atd.

Stříkané betony provádíme jak na povrchu, tak i v podzemí. Na povrchu se ze stříkaného betonu provádí různé opěrné stěny, zajištění stavebních jam, zesílení stropů a různých podvlaků, spřažené dřevobetonové konstrukce atd.

V podzemí se stříkaný beton používá k zajištění výrubu a obezdívkám štol, šachet a podzemních komor. Stříkaný beton se používá zejména tam, kde nelze použít litý beton, ať z důvodů vysoké pracnosti bednění nebo pro nepřístupnost místa betonáže. Protože je stříkaný beton dopravován tlakem vzduchu 2,5 – 4 barů a používá se malé množství záměsové vody, je stříkaný beton vysoce kvalitní a hutný.

Nevýhodou stříkaného betonu je poměrně nerovný a hrubý povrch. Přesto naše společnost provádí stříkané betony s hlazeným povrchem připomínajícím štukovou omítku.

Naše firma vlastní zařízení pro provádění stříkaných betonů suchou cestou včetně vyškolených a praxí prověřených pracovníků.

Politika kvality

Na všechny práce poskytujeme záruku v délce trvání 60 měsíců od předání zakázky bez vad a nedodělků investorovi.