Reference 2017-12-17T20:11:22+00:00

REFERENCE A PROJEKTY

  • Oprava havárie kanalizace – Brno, Dominikánské nám. 4
  • Jiráskova třída 6 v Brně – havarijní kanalizace
  • Historický průzkum podzemí – Brno, Husova ulice
  • Sanace podzemí historického jádra města Brna – Blok 41
  • Markraběcí palác na Dominikánském náměstí v Brně – statické zajištění sklepa
  • Sanace podzemí historického jádra města Brna – Blok 40
  • Sanace podzemí historického jádra města Brna – Blok 66
  • Sanace podzemí historického jádra města Brna – Blok 65a
  • Sanace podzemních prostor pod ulicí Sklepní v Šatově
  • Oleksovice – statické zabezpečení kostela
  • Rekonstrukce Nové radnice v Brně
  • Sanace podzemí historického jádra města Brna – Zelný trh 19
  • Sanace podzemí historického jádra města Brna – Blok 48a
  • Zelný trh v Brně – historická studna
  • Sanace podzemí historického jádra města Brna – Zelný trh 16
  • Sanace podzemí historického jádra města Brna – Blok 50
  • Sanace podzemí historického jádra města Brna – Dominikánské náměstí 3
  • Nezamyslova ul. v Brně – Židovský hřbitov – havárie podzemních prostor
  • Sanace podzemí historického jádra města Brna – Blok 30
  • Areál BMT ČR s.r.o. v Brně
  • Provozní budova Terra Computer, Olomoucká 81, Brno
  • Rekonstrukce kanalizační stoky Nové sady v Brně
  • Kanalizační sběrač Rooseveltova – Uhelná
  • Zajištění stavební jámy – Brno, Bystrc
  • VUT, Veveří 95, Brno – objekt C
  • Šlapanice – pilíř
  • FDN Černá pole
  • Sanace podzemí historického jádra města – Brna, Pekařská 62
  • Sanace podzemí historického jádra města – Brna, Pekařská 64
  • ČOV Holešov
  • Garáže objektu Praha City Center
  • Dálnice D11, část Chýšť – Osičky
  • Radkovice u Hrotovic – injektáž hráze
  • Technologický park v Brně
  • Pozořice – injektáž sklepa
  • Heroltice – injektáž RD
  • ČOV Adamov
  • Chlice – hala Limart
  • Olomouc – injektáž podchodu pod tratí ČD
  • Kanalizační sběrač Brno – Bosonohy
  • Odlehčovací stoka – Lipová, Kamenomlýnská
  • Balírny Čejč
  • Tesco Hradec Králové
  • Dopravní napojení areálu Carrefour – Královo pole
  • Lanžhot – mosty ev. č. 425-024 až 425-029
  • Most Bučovice
  • Milánská stěna v areálu IBC Brno
  • Velké Meziříčí – obchvat, most přes trať ČD
  • RD v Pardubicích
  • ČOV Kostice
  • Kolektor Barvířská
  • Častohostice – vodojem
  • Jaroměřice nad Rokytnou – armaturní komora dosazovacích nádrží
  • Dobrovského 23 – speciální opravy ŽB konstrukce stropů
  • Dobrovského 23 – statické zajištění objektu
  • Palackého 32 – statické zajištění budovy
  • Palackého 38 – statické zajištění objektu
  • Dobrovského 50a – statické zajištění objektu
  • Košínova 95, 102, 104, 108 – odstranění poruch objektů vlivem poklesu hladiny spodní vody
  • Provizorní statické zajištění domů poškozených při průchodu štol pod ulicí Palackého a Purkyňova v Brně
  • Košínova 84 – statické zajištění štítu
  • Veleslavínova 3 – odstranění škod po průchodu štol
  • Sanace skalní stěny Znojmo
  • Zajištění svahu na ulici Dyjské ve Znojmě
  • Sanace svahu – Rafaelova ul. v Třebíči
  • Kotvení skalních bloků – Velké Meziříčíc
  • Mincmistrovský sklep – expozice gotického fragmentu kaple sv. Václava
  • Praha, Legerova 1830/44 – oprava chodby
  • Rekonstrukce objektu čp. 84 – Albrechtice v Jizerských horách
  • Rekonstrukce sídla Nejvyššího správního soudu
  • ZŠ Tuháčkova 25, Brno – rekonstrukce stávajících objektů přístavba odborných učeben
  • Oplocení schodiště v podchodu ČD v Brně
  • Rekonstrukce objektu Poděbradova 27
  • Výtah Š 6A kolektor Zvěřinova
  • Areál Vaňkovka – telekomunikační šachty
  • Brno, Štefánikova č. 51 – sanace vlhkého zdiva 1.PP
  • Dobrák – oprava dlažby kolem bazénu
  • Odstranění škod na objektu Veleslavínova 6
  • Odstranění havarijní statické poruchy části objektu energocentra u styku se sociálně provozní budovou Brněnských komunikací na ulici Renneská třída 1a
  • Jinačovice 124 – nový sklep
  • Šachta Š 13a, Brno – Leitnerova, stav. úpravy pro nákladní výtah
  • SD Kovošrot – rampa pod váhu
  • VUT – Veveří 95 – kotvení jeřábové dráhy
  • Náměšť nad Oslavou – oprava bytu
  • Rekonstrukce a výstavba objektu Tišnov, Dvořáčkova 66