Ražba šachet, štol a podzemních prostor

 • Oprava havárie kanalizace - Brno, Dominikánské nám. 4
 • Jiráskova třída 6 v Brně - havarijní kanalizace
 • Historický průzkum podzemí - Brno, Husova ulice

Sanace podzemí

 • Sanace podzemí historického jádra města Brna - Blok 41
 • Markraběcí palác na Dominikánském náměstí v Brně - statické zajištění sklepa
 • Sanace podzemí historického jádra města Brna - Blok 40
 • Sanace podzemí historického jádra města Brna - Blok 66
 • Sanace podzemí historického jádra města Brna - Blok 65a
 • Sanace podzemních prostor pod ulicí Sklepní v Šatově
 • Oleksovice - statické zabezpečení kostela
 • Rekonstrukce Nové radnice v Brně
 • Sanace podzemí historického jádra města Brna - Zelný trh 19
 • Sanace podzemí historického jádra města Brna - Blok 48a
 • Zelný trh v Brně - historická studna
 • Sanace podzemí historického jádra města Brna - Zelný trh 16
 • Sanace podzemí historického jádra města Brna - Blok 50
 • Sanace podzemí historického jádra města Brna - Dominikánské náměstí 3
 • Nezamyslova ul. v Brně - Židovský hřbitov - havárie podzemních prostor
 • Sanace podzemí historického jádra města Brna - Blok 30

Kanalizační stoky a přípojky

 • Areál BMT ČR s.r.o. v Brně
 • Provozní budova Terra Computer, Olomoucká 81, Brno
 • Rekonstrukce kanalizační stoky Nové sady v Brně
 • Kanalizační sběrač Rooseveltova - Uhelná

Stříkané betony

 • Zajištění stavební jámy - Brno, Bystrc
 • VUT, Veveří 95, Brno - objekt C
 • Šlapanice - pilíř
 • FDN Černá pole
 • Sanace podzemí historického jádra města - Brna, Pekařská 62
 • Sanace podzemí historického jádra města - Brna, Pekařská 64

Chemické injektáže

 • ČOV Holešov
 • Garáže objektu Praha City Center
 • Dálnice D11, část Chýšť - Osičky
 • Radkovice u Hrotovic - injektáž hráze
 • Technologický park v Brně
 • Pozořice - injektáž sklepa
 • Heroltice - injektáž RD
 • ČOV Adamov
 • Chlice - hala Limart
 • Olomouc - injektáž podchodu pod tratí ČD
 • Kanalizační sběrač Brno - Bosonohy
 • Odlehčovací stoka - Lipová, Kamenomlýnská
 • Balírny Čejč
 • Tesco Hradec Králové
 • Dopravní napojení areálu Carrefour - Královo pole
 • Lanžhot - mosty ev. č. 425-024 až 425-029
 • Most Bučovice
 • Milánská stěna v areálu IBC Brno
 • Velké Meziříčí - obchvat, most přes trať ČD
 • RD v Pardubicích
 • ČOV Kostice
 • Kolektor Barvířská
 • Častohostice - vodojem
 • Jaroměřice nad Rokytnou - armaturní komora dosazovacích nádrží

Statická zajištění objektů

 • Dobrovského 23 - speciální opravy ŽB konstrukce stropů
 • Dobrovského 23 - statické zajištění objektu
 • Palackého 32 - statické zajištění budovy
 • Palackého 38 - statické zajištění objektu
 • Dobrovského 50a - statické zajištění objektu
 • Košínova 95, 102, 104, 108 - odstranění poruch objektů vlivem poklesu hladiny spodní vody
 • Provizorní statické zajištění domů poškozených při průchodu štol pod ulicí Palackého a Purkyňova v Brně
 • Košínova 84 - statické zajištění štítu
 • Veleslavínova 3 - odstranění škod po průchodu štol

Statické zajištění svahů a stavebních jam

 • Sanace skalní stěny Znojmo
 • Zajištění svahu na ulici Dyjské ve Znojmě
 • Sanace svahu - Rafaelova ul. v Třebíči
 • Kotvení skalních bloků - Velké Meziříčíc

Ostatní stavební činnost

 • Mincmistrovský sklep - expozice gotického fragmentu kaple sv. Václava
 • Praha, Legerova 1830/44 - oprava chodby
 • Rekonstrukce objektu čp. 84 - Albrechtice v Jizerských horách
 • Rekonstrukce sídla Nejvyššího správního soudu
 • ZŠ Tuháčkova 25, Brno - rekonstrukce stávajících objektů přístavba odborných učeben
 • Oplocení schodiště v podchodu ČD v Brně
 • Rekonstrukce objektu Poděbradova 27
 • Výtah Š 6A kolektor Zvěřinova
 • Areál Vaňkovka - telekomunikační šachty
 • Podchod pod hl. nádražím ČD - oprava provozních místností
 • Brno, Štefánikova č. 51 - sanace vlhkého zdiva 1.PP
 • Dobrák - oprava dlažby kolem bazénu
 • Odstranění škod na objektu Veleslavínova 6
 • Odstranění havarijní statické poruchy části objektu energocentra u styku se sociálně provozní budovou Brněnských komunikací na ulici Renneská třída 1a
 • Jinačovice 124 - nový sklep
 • Šachta Š 13a, Brno - Leitnerova, stav. úpravy pro nákladní výtah
 • SD Kovošrot - rampa pod váhu
 • VUT - Veveří 95 - kotvení jeřábové dráhy
 • Náměšť nad Oslavou - oprava bytu
 • Rekonstrukce a výstavba objektu Tišnov, Dvořáčkova 66