Profil společnosti

Historie   Filozofie   Vize

obrázek ke článku

Historie

Po založení se stavební společnost INTERRA BRNO s.r.o. soustředila na realizace a rekonstrukce podzemních staveb v Brně a okolí. V rámci rozvoje rozšířila firma své pole působnosti na celou Českou republiku.

Firma se orientuje převážně na podzemní stavitelství – vlastní oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem. Co do velikosti patří naše firma do kategorie střední, kde se mezi společnostmi zabývajícími se stejnou činností řadí na přední místo. Je to zejména tím, že je kladen důraz na vysokou profesionální úroveň všech zaměstnanců.

obrázek ke článku

Filozofie

Filozofie firmy je založena především na profesionálním zvládání stavební výroby, maximálním uspokojení přání náročných zákazníků a úplném a bezchybném dokončování zakázek v dohodnutém termínu. Aby toho bylo možno dosáhnout, zaměstnáváme zkušené techniky a dělníky, kteří jsou v příslušném oboru vyučeni nebo proškoleni a přezkoušeni. Vzhledem k náročnosti prováděných prací využíváme výhradně svoje zaměstnance. Snahou vedení firmy je udržovat vysokou profesionalitu vlastních zaměstnanců, využívat spolupráce ověřených subdodavatelů a specialistů z oboru a zavádět nové technologie, které vedou ke zvýšení kvality práce, snížení pracnosti, zvýšení bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Ke zvládnutí a trvalému udržení těchto náročných podmínek využíváme integrovaný systém řízení.

obrázek ke článku

Vize

Chceme vybudovat silnou konkurenceschopnou firmu s ambicí dále expandovat na evropské trhy v oboru podzemních staveb. K tomu budeme nadále důsledně využívat své dlouholeté technologické zkušenosti, vyhledávat, analyzovat a následně investovat do nových technologií.