Ražba šachet, štol a podzemních prostor

kanalizační šachta - Brno, TOPGEO BRNO
kanalizační šachta - Brno, TOPGEO BRNO
pohled do hloubené průzkumné šachty o průřezu 3m2 - Brno, Dětská nemocnice
pohled do hloubené průzkumné šachty o průřezu 3m2 - Brno, Dětská nemocnice
ražba průzkumné štoly - Brno, křížení Anenská ulice
ražba průzkumné štoly - Brno, křížení Anenská ulice
detail spoje ocelové výztuže štoly
detail spoje ocelové výztuže štoly
havárie vodovodu - Brno, Zelný trh
havárie vodovodu - Brno, Zelný trh
havárie vodovodu - Brno, Zelný trh
havárie vodovodu - Brno, Zelný trh
průzkumná štola - Brno, Dominikánské náměstí
průzkumná štola - Brno, Dominikánské náměstí

ražba kanalizační štoly - Brno, Pekařská ulice
ražba kanalizační štoly - Brno, Pekařská ulice
propojovací štola - Brno, Běhounská ulic
propojovací štola - Brno, Běhounská ulice

Sanace podzemí


sanace a rekonstrukce sklepení pod kostelem - Brno, Kostel sv. Jakuba
sanace a rekonstrukce sklepení pod kostelem - Brno, Kostel sv. Jakuba
hkosterní pozůstatky ve sklepení - Brno, Kostel sv. Jakuba
kosterní pozůstatky ve sklepení - Brno, Kostel sv. Jakuba
sanace a rekonstrukce sklepení pod kostelem - Brno, Kostel sv. Jakuba, dokončení
sanace a rekonstrukce sklepení pod kostelem - Brno, Kostel sv. Jakuba, dokončení
projev havárie podzemních konstrukcí  na povrchu - Brno, Zelný trh
projev havárie podzemních konstrukcí na povrchu - Brno, Zelný trh
pohled do průzkumné šachty, Brno - Zelný trh
pohled do průzkumné šachty, Brno - Zelný trh
psanace historického sklepení - Brno, Dominikánské náměstí
sanace historického sklepení - Brno, Dominikánské náměstí
sklepení pod Novou radnicí, ražba průzkumné štoly - Brno, Dominikánské náměstí
sklepení pod Novou radnicí, ražba průzkumné štoly - Brno, Dominikánské náměstí
rekonstrukce sklepení pod Novou radnicí - Brno, Dominikánské náměstí
rekonstrukce sklepení pod Novou radnicí - Brno, Dominikánské náměstí

Kanalizační stoky a přípojky

stavba kanalizačního sběrače - Brno, Rooseweltova-Uhelná
stavba kanalizačního sběrače - Brno, Rooseweltova-Uhelná
primární ostěn
primární ostění
vyztužování
vyztužování
betonáž sběrače
betonáž sběrače
kanalizační sběrač po dokončení
kanalizační sběrač po dokončení
kanalizační sběrač - Brno, Nové Sady
kanalizační sběrač - Brno, Nové Sady
rekonstrukce kanalizační stoky - Brno, Nové Sady
rekonstrukce kanalizační stoky - Brno, Nové Sady
rekonstrukce kanalizační stoky - Brno, Nové Sady
rekonstrukce kanalizační stoky - Brno, Nové Sady
vystrojení těžní jámy - Brno, Uhelná
vystrojení těžní jámy - Brno, Uhelná
betonáž výtoku odlehčovací stoky - Brno
betonáž výtoku odlehčovací stoky - Brno

Stříkané betony

Brno, Dětská nemocnice
Brno, Dětská nemocnice
detail kotvení výztuže ke stěně
detail kotvení výztuže ke stěně
poruchy na lícní straně klenby - kostel Pomezí u Poličky
poruchy na lícní straně klenby - kostel Pomezí u Poličky
s hlazeným povrchem, Zdounky
s hlazeným povrchem, Zdounky
Letovice, zámecká věž
Letovice, zámecká věž
nástřik první vrstvy torkretu
nástřik první vrstvy torkretu
Brno, dětská nemocnice
Brno, dětská nemocnice
Letovice, zámecká věž
Letovice, zámecká věž
rub klenby s vyvázanou výztuží před aplikací betonového nástřiku
rub klenby s vyvázanou výztuží před aplikací betonového nástřiku
zajištění svahu torkretem - železniční koridor Brno - Břeclav
zajištění svahu torkretem - železniční koridor Brno - Břeclav
vlhčení torkretu pro jeho plné vyzrán
vlhčení torkretu pro jeho plné vyzrání
stříkané betony s hlazeným povrchem - most Boskovštejn Jevišovice
stříkané betony s hlazeným povrchem - most Boskovštejn Jevišovice

Chemické injektáže


injektáž kolektoru Brno
injektáž kolektoru Brno
těsnění průsaku vody v betonové konstrukci
těsnění průsaku vody v betonové konstrukci
injektáž průsaků vody ČOV Hatě
injektáž průsaků vody ČOV Hatě
injektáž průsaku vody v kolektoru - Kolektorová síť - Brno
injektáž průsaku vody v kolektoru - Kolektorová síť - Brno
injektáž pracovních spár - Nádrž ČOV, Ostrožská Nová Ves
injektáž pracovních spár - Nádrž ČOV, Ostrožská Nová Ves
injektáž vlasových trhlin na mostech - Dálnice D11
injektáž vlasových trhlin na mostech - Dálnice D11
injektáž vlasových trhlin na mostech - Dálnice D11
injektáž vlasových trhlin na mostech - Dálnice D11

Statická zajištění objektů

statické zajištění cihlového klenbového stropu sklepa - Brno, Běhounská ulice
statické zajištění cihlového klenbového stropu sklepa - Brno, Běhounská ulice
statické zajištění betonového trámového stropu - Brno, Telefónica O2
statické zajištění betonového trámového stropu - Brno, Telefónica O2
statické zajištění objektu ocelovými táhly - Brno, Poděbradova 47
statické zajištění objektu ocelovými táhly - Brno, Poděbradova 47
statické zajištění cihlového klenbového stropu sklepa - Brno, Běhounská ulice
statické zajištění cihlového klenbového stropu sklepa - Brno, Běhounská ulice
dočasné statické zajištění klenby - Jizerské hory, Penzion
dočasné statické zajištění klenby - Jizerské hory, Penzion
uchycení lanových kotev - Brno, Dům pánů z Lipé
uchycení lanových kotev - Brno, Dům pánů z Lipé
zesilování sloupů - Brno, Pavilon vystavovatelů BVV Brno
zesilování sloupů - Brno, Pavilon vystavovatelů BVV Brno
statické zajištění objektu pomocí ocelových ztužujících prvků - Brno, Poděbradova47
statické zajištění objektu pomocí ocelových ztužujících prvků - Brno, Poděbradova47
statické zajištění objektu ocelovými táhly - Brno, Poděbradova 47
statické zajištění objektu ocelovými táhly - Brno, Poděbradova 47

Statické zajištění svahů a stavebních jam


statické zajištění stavební jámy Fakultní dětské nemocnice Brno - Brno, Helfertova a Kunzova ulice
statické zajištění stavební jámy Fakultní dětské nemocnice Brno - Brno, Helfertova a Kunzova ulice
opěrná stěna - Železniční koridor Brno - Břeclav
opěrná stěna - Železniční koridor Brno - Břeclav
opěrná zeď - Brno, Ulice Vinohrady - po ukotvení sítí
opěrná zeď - Brno, Ulice Vinohrady - po ukotvení sítí
opěrná zeď - Brno, Ulice Vinohrady - po dokončení nástřiku betonů
opěrná zeď - Brno, Ulice Vinohrady - po dokončení nástřiku betonů
kotvení skalních bloků - Železniční trať Velké Meziříčí - Křižanov
kotvení skalních bloků - Železniční trať Velké Meziříčí - Křižanov
kotvení skalního masivu ve Znojmě
kotvení skalního masivu ve Znojmě
statické zajištění svahu silničního obchvatu - Třebíč
statické zajištění svahu silničního obchvatu - Třebíč
stavební jáma - Pivovar STAROBRNO, Brno
stavební jáma - Pivovar STAROBRNO, Brno
stabilizace svahu pomocí kotev Titan a stříkaného betonu - Kraví hora Brno
stabilizace svahu pomocí kotev Titan a stříkaného betonu - Kraví hora Brno

Ostatní stavební činnost

stavba pavilonu slepic - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
stavba pavilonu slepic - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
stavba pavilonu slepic - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
stavba pavilonu slepic - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
bednění klenby a zdění klenby podzemní stavby - Stavba vinného sklepa, Jinačovice
bednění klenby a zdění klenby podzemní stavby - Stavba vinného sklepa, Jinačovice
bednění klenby a zdění klenby podzemní stavby - Stavba vinného sklepa, Jinačovice
bednění klenby a zdění klenby podzemní stavby - Stavba vinného sklepa, Jinačovice
bednění výpusti při rekonstrukci hráze rybníku - Brněnské Ivanovic
bednění výpusti při rekonstrukci hráze rybníku - Brněnské Ivanovice
po montáži stavidlové lávky a zábradlí - Brněnské Ivanovice
před montáži stavidlové lávky a zábradlí - Brněnské Ivanovice
po montáži stavidlové lávky a zábradlí - Brněnské Ivanovice
po montáži stavidlové lávky a zábradlí - Brněnské Ivanovice
rekonstrukce a přístavba penzionu - Albrechtice v Jizerských horách
rekonstrukce a přístavba penzionu - Albrechtice v Jizerských horách
bednění klenby a zdění klenby podzemní stavby - Stavba vinného sklepa, Jinačovice
oprava štukové římsy pod okapem - Křenová 20, Brno